Satış Sözleşmesi

Şartlar, herhangi bir kişiye ya da tüzel kişiliğe (“Siz”), Sistem Co. Ltd. ya da ortak hareket ettiği şirketler satılan yazılım, donanım, internet ve dijital içeriklerin satışları için geçerlidir (“Ürünler”).

1. EĞER BU WEB SİTESİNDE SİPARİŞ VERİRSENİZ, BU KOŞULLARI KABUL EDERSİNİZ.

2. Teklif, Sipariş ve Kabul

Bu web sitesinde belirtilen hiçbir fiyat ve tanımlama bir teklif oluşturmamaktadır ve bunlar, Sistem Co. Ltd., siparişinizi kabul etmeden önce, herhangi bir zaman geri çekilebilir ya da değiştirilebilir. Sistem Co. Ltd., bütün ürünlerin (indirme linkleri, lisans anahtarları, kodlar ya da yedek CD’ler, bundan sonra genel olarak ürün(ler) olarak bahsedilecek) stokta olacağını garanti edemez, ancak ürünlerin mevcut olmasını sağlamak için elinden geleni yapmaktadır.

Sistem Co. Ltd., siparişinizin gereklerini yerine getirebileceğini düşünmüyorsa, siparişinizi reddetmeyi herhangi bir yükümlülüğe maruz kalmaksızın, saklı tutar. Böyle bir durumda Sistem Co. Ltd., bu ürün için önceden ödemiş olduğunuz herhangi bir ücreti size geri ödeyecektir. Sizin tarafınızdan Sistem Co. Ltd.’ e iletilen herhangi bir sipariş, bu koşullar altında ürün satın almak için yapılan teklif niteliği taşır ve Sistem Co. Ltd.’ in siparişleri kabul etmesine bağlıdır. Sistem Co. Ltd.’ in siparişinizi kabulü gerçekleşir ve Sistem Co. Ltd.., siparişinizi teslim ettiğinde sözleşme sonuçlandırılmış olur. Sistem Co. Ltd.’ in, vermiş olduğunuz siparişin gereklerini tam olarak yerine getirebilmesi için, siparişinizi verirken sağladığınız bilgilerin güncel ve madden doğru olduğunu beyan ediyorsunuz. Hesap bilgilerinizi, doğru ve bütün olmaları doğrultusunda güncellemeyi ve bu gibi bilgiler ile şifrelerinizi, izinsiz erişime karşı güvenli tutmaktan sorumlusunuz.

3. Fiyat ve Ödeme

Ürünler için ödenmesi gerekli fiyatlar, aksi belirtilmedikçe, kabul edilmedikçe ya da bahsedilmedikçe, sipariş alındığında geçerli fiyatlardır. Fiyatlar, web sitesinde belirtilecektir, ancak herhangi bir uyuşmazlık durumunda son ve doğru fiyat size,Sistem Co. Ltd.’ in siparişinizi kabulünde bildirilecektir. Sistem Co. Ltd., sipariş kabulünden önce, herhangi bir indirimin geri alınması ve/veya fiyatların değiştirilmesi, herhangi bir materyaldeki artış da dahil, kargo masrafları (herhangi bir limit olmaksızın), zorunlu vergiler, gümrük vergileri ve başka herhangi bir masraf olmak üzere masraflardaki artışlar ve döviz kurlarındaki değişiklikleri göz önünde bulundurma hakkını saklı tutar.

Web sitemizdeki yazılım veri hataları, fiyatlandırmada yanlışlıklara sebebiyet verebilir. Fiyat yanlış ya da piyasa fiyatının çok altında bir şekilde belirtildiğinde Sistem Co. Ltd., siparişleri buna göre işleme koyacaktır ancak fiyatı düzeltme ve ürünü size doğru piyasa fiyatından satmayı teklif etme hakkını saklı tutar.

Sistem Co. Ltd., ürün teslim edilmeden önce sizi fiyatlandırmadaki herhangi bir hatadan haberdar edecektir. Böyle bir durumda, siparişinizi iptal ettirmezseniz. Sistem Co. Ltd., tarafından bildirilmiş yeni şart ve fiyatları kabul etmiş sayılırsınız. Fiyatlar (aksi belirtilmedikçe) web sitesinde belirtilen para birimindedir.

Teslimat yaptığımız yerlerin listesi web sitemizde belirtilmektedir ve aksi belirtilmedikçe, verilen fiyatlara aşağıdaki şekildedir ve siz bunları ödemeyi kabul edersiniz: kabul edilen teslimat adresine yapılacak teslimat ile ilgili kargo masrafları hariç ödenmesi gerekli fiyata eklenecek (KDV, siparişte gösterilecektir) KDV ve herhangi bir vergi ya da gümrük vergisi hariç;

Ödeme, teslimattan önce ve web sitesinde belirtilen yöntemler ya da Sistem Co. Ltd. tarafından açıklanmış başka herhangi bir yöntem kullanılarak yapılacaktır. Sistem Co. Ltd., sipariş verildikten ve kredi kartı bilgileri Sistem Co. Ltd.’ e sağlandıktan sonra, kredi ya da debit kartlarından online tahsilat yapılacaktır. Sistem Co. Ltd., kabul etmeden önce kredi ya da debit kartlarını doğrulama hakkını saklı tutar. Sipariş ile ilgili bir ödemenin yapılmaması durumunda Sistem Co. Ltd., size herhangi bir ilave bilgi sunmadan satın almış olduğunuz Ürün sağlayıcısına bir hak talebinde bulunabilir. Bunun sonucunda, ürünün sağlayıcısı ya da Sistem Co. Ltd., ürünlerin tarafınızdan teslim edilmesi talebinde bulunabilir.

4. Teslimat

Siparişlerin kabulünde, web sitesi ya da başka herhangi bir yerde belirtilen teslimat tarihleri sadece tahminidir. Sistem Co. Ltd., herhangi bir gecikmeden yükümlü olmayacaktır, ancak ürünlerin zamanında teslim edilmesi için elinden geleni yapmaktadır. Sistem Co. Ltd.’ in ürünleri teslim edememesi durumunda ödediğiniz ücret, yazılı talebeniz üzerine tarafınıza geri ödenecektir. Teslimat, sadece tarafınızca belirtilmiş olan geçerli bir adrese yapılacaktır. Sistem Co. Ltd. sipariş kabul onayında belirtilen teslimat adresinizi kontrol etmelisiniz ve Sistem Co. Ltd.’i eğer varsa, herhangi hata ya da eksiklikten haberdar etmelisiniz. Sistem Co. Ltd., siparişinizi verdikten sonra teslimat adresinde yapacağınız değişikliklerden doğacak herhangi bir ekstra masrafın ücretini sizden alma hakkını saklı tutar.

Sistem Co. Ltd. tarafından ulaştırılan ürünleri teslim almayı reddederseniz ya da teslim alamazsanız, herhangi bir kayıp ya da zarar riski size devredilecek (herhangi bir yükümlülük olmaksızın) ve Sistem Co. Ltd.’in teslim edilen ürünler için noksansız ödeme hakkına sahip olacaktır ve/veya ürünler herhangi uygun bir şekilde teslim edilecek ve/veya riski size ait olmak üzere ürünleri muhafaza edecektir, ancak istenildiğinde, ürünlerin muhafazası ile ilgili ve siparişin kabul edilmemesi ya da teslim alınamamasından doğacak herhangi bir masrafın ödenmesiyle yükümlü olabilirsiniz.

Sistem Co. Ltd., kabul edilen teslimat tarihinden 30 gün sonra, ürünlerden gerek gördüğü şekilde kurtulma hakkına sahiptir. Eğer ürünleri, indirilmeleri suretiyle teslim ediyorsak, bir ürünün her  indirimi bir sözleşme teşkil etmektedir ve herhangi bir kusur olması ihtimaliyle, sözleşmeye göre tamamen ya da kısmen iptal edemeyeceğiniz bir ürün indirdiyseniz, kayıp ve zarar riski, ürün teslim edildiğinde size devredilmektedir.

5. Yazılım şartları

Tedarik edilen yazılım ürünleri, yazılımın üreticisi/sahibi tarafından yazılmış (EULA) lisansını içerir ve bu, Sistem Co. Ltd. tarafından ürünlerle birlikte dağıtılır. Bu tür yazılım programları, sadece EULA’ ya göre kullanılabilir ve (i) EULA tarafından izin verilmedikçe ya da (ii) ilgili kanun tarafından açıkça müsaade edilmedikçe kopyalanamaz, adapte edilemez, tercüme edilemez, mevcut hale getirilemez, dağıtılamaz, değiştirilemez, modifiye edilemez, demonte edilemez, geri derlenemez, saklanamaz, tersine tasarlanamaz ya da başka herhangi bir yazılımla birleştirilemez. Herhangi bir teknik sorun, EULA tarafından belirtildiği üzere ele alınmalıdır.

6. Yükümlülük

Sistem Co. Ltd. ve ürünlerin satımı konusunda birlikte çalıştığı diğer şirketler, hiçbir koşul ve yasal teori, haksız fiil, sözleşme, ya da başka herhangi bir durum altında, herhangi bir direkt olmayan, özel, kaza sonucu doğan ya da dolaylı zararlardan yükümlü olmayacaktır. Sistem Co. Ltd. ya da birlikte çalıştığı şirketler, sözleşmeden doğan maddi sorumlulukların yerine getirilmemesi ya da ağır ihmal neticesinde doğacak zararlardan, maksimum 50.000 Eur’ya kadar yükümlü olacaktır. Bu yükümlülük sınırlaması, niteliklerine bakılmaksızın zararlarla ilgili bütün hak talepleri için geçerlidir ve sözleşme iptal edilene kadar yürürlüktedir. Sistem Co. Ltd.’i, sizin belirlemiş olduğunuz detaylara göre ürün satılması ya da hizmet sunulması sonucunda herhangi bir ihlale sebebiyet verilmesi ya da bunun öne sürülmesi ya da herhangi bir üçüncü tarafın mülkiyet haklarının ihlal edilmesiyle, dolaylı ya da doğrudan maruz kalınan ya da kendisinden talep edilen yükümlülüklere, hak taleplerine ya da masraflara karşı tanzim edeceksiniz.

7. İptal

İflas etme (örneğin, alacaklılarınızla bir anlaşma yapmanız ya da size karşı bir tasfiye kararı durumunda) başvurusunda bulunabileceğiniz ya da borcunuzu ödemeyeceğinizi düşünürsek Sistem Co. Ltd., ürünlerin size teslimini durdurabilir. Sistem Co. Ltd., aynı zamanda, böyle durumlarda, size e-posta ya da faks ile yazılı şekilde gönderilecek bir bildirimle siparişinizi iptal edebilir.

8. Ürünlerin mülkiyeti

Ürünlerin mülkiyeti, Sistem Co. Ltd., siparişinizi kabul ettiğinde, üretici/ürünlerin sahibinden, Sistem Co. Ltd.’e siparişiniz için tam ödeme yaptığınızda (ürün ile ilgili ödenmesi gerekli herhangi bir faiz ya da ödeme de dahil olmak üzere) ve Sistem Co. Ltd.’ in hesabına aktarıldığında size geçecektir.

Ödeme yapılana ve para Sistem Co. Ltd.’ in hesabına geçene kadar sipariş edilmiş ürünlerin sahipliği siz de olacaktır. Eğer müşteriyseniz, ürünleri yeniden satmayacaksınız. Ödeme yapılmazsa, Sistem Co. Ltd. ilgili herhangi bir ürünü geri alıp yeniden satma hakkını saklı tutar ve siz böylelikle, önceden bildirilme şartıyla Sistem Co. Ltd. ya da temsilcilerine, bulunduğunuz meskene girmeleri için feshedilemez bir izin vermiş oluyorsunuz.

9. Şikayetler

Ürünler teslim edildiğinde Sistem Co. Ltd. tarafından teslim edilmiş olan ürünleri, tanımlarına uygunluğuna göre durumlarını onaylamak ve gözle görülür kusur ve eksik teslimatlar bakımından kontrol etmekle sorumlusunuz. Eğer herhangi bir kusurdan Sistem Co. Ltd.’ i, 15 (on beş) gün  içerisinde yazılı olarak haberdar etmezseniz, kusurlu ve eksik teslim dilmiş ürünlerle bağlantılı haklarınızdan mahrum olacaksınız. Teslimatın üretici/yetkili satıcı tarafından yapılmış olması durumunda şikayetinizi, kendilerine ya da Sistem Co. Ltd.’e ileteceksiniz. Sistem Co. Ltd., şikayetinizi, Sistem Co. Ltd.’ in şikayet politikasından farklı olabilecek ilgili şikayet politikasına göre, çözümlenmesi için kendilerine iletecektir.

10. Siparişin iptali (sadece müşteriler için)

MÜŞTERİ OLARAK, HERHANGİ BİR SEBEPTEN DOLAYI BİR SEBEP OLMAKSIZIN, 12. BÖLÜM – “BİLDİRİM”DE BİLDİRİLDİĞİ GİBİ SİSTEM CO. LTD:’ E YAZILI OLARAK İPTAL ETMEK AMACIYLA BAŞVURMAK İÇİN 15 GÜNLÜK “YASAL BİR SÜRENİZ” BULUNMAKTADIR.

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA İPTAL ETME HAKKINIZ BULUNMAMAKTADIR:

ÜRÜNÜN (HİZMETİN) PAKETİNİ AÇMANIZ DURUMUNDA. ÖRNEĞİN, İNDİRİLMİŞ ÜRÜNLERDE OLDUĞU ÜZERE, ÜRÜNÜN NİTELİĞİNDEN DOLAYI ÜRÜNÜN GERİ İADESİ SÖZ KONUSU DEĞİLSE YA DA ÖZELLİKLE SİPARİŞİNİZE GÖRE UYARLANMIŞSA.

Eğer siparişinizi iptal etme hakkınızı kullanırsanız, söz konusu ürünleri Sistem Co. Ltd.’ e geri iade etmekle yükümlüsünüz ve Sistem Co. Ltd., ödediğiniz ücreti size geri ödeyecektir. Eğer ürünleri geri gönderemezseniz ya da geri gönderilen ürünler kusurluysa, ürün değerine mukabil bir tazminat ve yapılan Sistem Co. Ltd. tarafından iptal işlemi dahilinde yapılan herhangi bir masrafı ödemekle  yükümlüsünüz. Tarafınıza yanlış ürünlerin teslim edilmesi durumunda Sistem Co. Ltd., ürününüzün değerine bakılmaksızın ürünlerin geri gönderilme masraflarını karşılayacaktır. Hasar görmüş ürünler için tazminat ödemeleri, siparişinizi iptalini beyanınızdan itibaren 30 gün içerisinde yapılmalıdır.

Ürün, ürünle birlikte gelmiş olan teslimat belgesinde belirtilen adres kullanılarak Sistem Co. Ltd.’ geri gönderilmelidir.

EĞER TARAFINIZDAN SİPARİŞ EDİLMİŞ ÜRÜNLER/HİZMETLER SÖZLEŞMENİZLE, YASAL SÜRE DOLMADAN BAŞLIYORSA (ÜRÜNLERİN İNDİRİLMESİ GİBİ) İPTAL ETME HAKKINIZ SON BULUR.

11. İzinler

Ürünlerin elde edilmesi, teslimatı ya da kullanımı için gerekli herhangi bir ruhsat ya da iznin alınmasından ve gerekirse bunun kanıtını Sistem Co. Ltd.’ e sunmaktan sorumlusunuz. Bu tür ruhsat ya da izinleri alamamanızdan kaynaklı Sistem Co. Ltd.’ in maruz kalacağı herhangi bir masraf ya da ücretlerin ödenmesinden sorumlu olacaksınız. Aynı zamanda, ürünün teslim edildiği ya da kullanıldığı coğrafi bölgedeki ihracat kontrolleri, gümrük vergileri, kanun ve yönetmeliklere uymaktan da sorumlusunuz.

12. Bildirimler

Sözleşmemizle ilgili olarak yapılacak olan herhangi bir bildirim ya da diğer iletişim, yazılı şekilde yapılacaktır ve eğer Sistem Co. Ltd. için bu web sitesinde bahsedilen irtibat bilgileri ve Sistem Co. Ltd.’ e bildirmiş olduğunuz son irtibat bilgilerine göre posta, faks ya da e-posta ile gönderilmişse, zamanında ya da yeterli şekilde gönderilmiş sayılacaktır. Gönderilecek herhangi bir bildirim, eğer faks ya da e-posta ile gönderilmişse bir sonraki iş günü gönderilmiş olarak ve eğer post ya da kurye servisi ile gönderilmişse gönderim gününden 3 gün sonra gönderilmiş olarak kabul edilecektir.

13. Geçerli kanunlar

Sözleşmemizden ya da sözleşmemizle ilgili olarak doğacak tüm ihtilaflar, öncelikle, ihtilaf başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde hoşgörü ile çözülecektir. Eğer hoşgörüyle yürütülen görüşmeler ihtilafların çözümlenmesini sağlamazsa, böyle durumlarda ihtilaflar, hukuk yoluyla ve Sistem Co. Ltd. ofisinin yer aldığı yerde geçerli olan yargıya göre çözülecektir.

14. Genel şartlar

Bu Şartların hükümleri ayrılmıştır ve herhangi bir hükmün geçerlilikten yoksunluğu, diğer hükümlerin geçerliliğini hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu şartlar serbestçe ifade edilen iradeyi temsil etmektedir ve yazılı ya da sözlü, zorunlu ya da değil, bir ihtimale karşı buraya dahil edilmiş olmaları haricinde Sistem Co. Ltd. ile sizin aranızdaki tek şartlardır. Sistem Co. Ltd., şu anda yürürlükte olan şartları zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır ve web sitesindeki değişiklikler ile ilgili bildirim düzenlemektedir. Bu tür bir bildirim yayınlandıktan sonra web sitesinde bir sipariş vererek bu değişiklikleri kabul etmiş oluyorsunuz. Bu şartlar altında haklarınızı, Sistem Co. Ltd.’ in  yazılı izni olmaksızın üçünü taraflara devretme ya da atama hakkına sahip değilsiniz.